Διάφορα

Νομίσματα και Ιστορία...

Μισθοί και άλλες αξίες στην αρχαιότητα...

Γνωρίζατε οτι το χαρτονόμισμα του Αφγανιστάν έχει σαν έμβλημα αρχαίο Ελληνικό νόμισμα ;

Γνωρίζετε ποιά ήταν η ποινή για τα κίβδηλα (κάλπικα/πλαστά) νομίσματα μετά τη Λαϊκή Επανάσταση του 1821 ;

Γνωρίζετε μέχρι πότε τα νομίσματα ήταν από πολύτιμα μέταλλα ;

Γνωρίζετε πότε ξεκίνησαν τα πρώτα χαρτονομίσματα και ποια ανάγκη ήλθαν να καλύψουν ;

Γνωρίζετε ότι κατά το παρελθόν η εκκλησία έχει κόψει νομίσματα ;

Γνωρίζετε τι νομίσματα κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 1822 ;

Γνωρίζετε ότι πριν από 2000-2500 χρόνια υπήρχαν τράπεζες και διάφορες ισοτιμίες νομισμάτων;

Γνωρίζετε ότι η πρώτη νομισματική ένωση της Ευρώπης έγινε στην Ελλάδα και μάλιστα πριν από 2.500 χρόνια ;

Παραστάσεις από αρχαία Ελληνικά νομίσματα σε νεότερα…

Γνωρίζετε ότι πριν από την Ο.Ν.Ε. υπήρξε η Λ.Ν.Ε. ;


Η αντιμετώπιση των συλλεκτών…
Προηγούμενη σελίδα
- Κεντρική σελίδα - Κατάλογος