Κέρματα

1912 - 1917
&
1920 - 1922

Βασ. Κωνσταντίνος Α'

Ιστορικά στοιχεία

Μόνο ένα νόμισμα τακτικής κυκλοφορίας έχουμε στα χρόνια της βασιλείας του Κωνσταντίνου Α', το δεκάλεπτο του 1922.Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος