Κέρματα
1922 - 1924
&
1935 - 1947

Βασ. Γεώργιος Β'
Ιστορικά στοιχεία
Την περίοδο του Βασ. Γεωργίου Β' δεν κόπηκαν νομίσματα πλην κάποιων "ψευδονομισμάτων"

 


Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος