Κέρματα
1947-1964

Βασ.Παύλος
Ιστορικά στοιχεία

 Κάντε κλικ στα νομίσματα για δείτε την μεγέθυνση τους.
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση

Δραχμές
1
2
5
10
20
30

Λεπτά
5
10
20
50

1954


Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
30
1963
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
30
1964
Περιγραφή
 

 

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος