Κέρματα
1964-1973

Βασ. Κωνσταντίνος Β'

Ιστορικά στοιχεία

 Κάντε κλικ στα νομίσματα για δείτε την μεγέθυνση τους.

Αξία Ημ/νια Απεικόνιση

Δραχμές
1
2
10
20
Λεπτά
10
20
50

1973  
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
50
Λεπτά
50
1986  
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
5
10
Λεπτά
5
10
20
50
1971
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
5
10
Λεπτά
10
20
50
1973
Περιγραφή
 

 

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος