Κέρματα
1973-2000

Ελληνική Δημοκρατία

 Ιστορικά στοιχεία

Κάντε κλικ στα νομίσματα για δείτε την μεγέθυνση τους.

Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
Λεπτά
10
20
50
1973
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
Λεπτά
10
20
50
1976
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
50
Λεπτά
50
1980
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
50
Λεπτά
50
1986
Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
50
1988

Περιγραφή
 
Αξία Ημ/νια Απεικόνιση
Δραχμές
1
2
10
20
50
100
1990
Περιγραφή
 

 

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος