Ελληνικά Χαρτονομίσματα από το 1824 έως σήμερα…

Στον χώρο αυτό θα δείτε χαρτονομίσματα από το 1824 έτος κατά το οποίο αρχίζουν να επανέρχονται τα Ελληνικά νομίσματα μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους.
Η αξία στα χάρτινα νομίσματα αντιστοιχεί σε κέρματα όπως είναι και εμφανές από τον αριθμό των δραχμών στις οποίες αναφέρετε ευκρινώς το κάθε νόμισμα.
Τα χάρτινα νομίσματα δημιουργήθηκαν για λόγους ευκολίας στις συναλλαγές σε σχέση με τα κέρματα.
Έτσι διασαφηνίζετε και η ένδειξη «Πληρωτέο επί τη εμφανίσει» που φέρουν ευδιάκριτα επάνω τους.
Αυτό σημαίνει ότι το κατοχυρωμένο νόμισμα είναι το κέρμα και έτσι π.χ. ένα χαρτονόμισμα 100 δραχμών αλλάζει χέρια αλλά οποιαδήποτε ώρα μπορεί κάποιος να το πάει στην τράπεζα και να εισπράξει τις εκατό δραχμές στις οποίες αντιστοιχεί.
Το χάρτινο νόμισμα δηλαδή, είναι κάτι σαν το γραμμάτιο ή την επιταγή αν εξαιρέσουμε το όνομα και την ημερομηνία που γράφουν αυτά επιπλέον.
Αξίζει στον κατάλογο αυτό να δούμε τις αλματώδεις πληθωριστικές τάσεις που αύξαναν πολλαπλάσια την αξία των χαρτονομισμάτων σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια.
Αξιόλογο επίσης είναι να παρατηρήσουμε τις εκδότριες τράπεζες π.χ. την Ιονική με έδρα την Ζάκυνθο που είναι από τις παλαιότερες σήμερα τράπεζες. Την τράπεζα Κρήτης με έδρα τα Χανιά (που τότε περιοριζόταν στο ανεξάρτητο κράτος της Κρήτης και έκοβε τα δικά της νομίσματα), την Εθνική τράπεζα της Ελλάδος με έδρα την Αθήνα κ.τ.λ.

Πηγή οι συλλογές των:

Θεόδωρος Μ. Πιτίδης
Αναστάσιος Π. Τζαμαλής
Νομισματική Συλλογή Alpha Bank
Προηγούμενη σελίδα
- Κεντρική σελίδα - Κατάλογος