Ποια η γνώμη σας για την δραχμή στις συναλλαγές μας;
ήταν καλύτερα
ήταν χειρότερα
αδιάφορο 

Παρουσίαση

 Δραχμές

Ξένο Νόμισμα

Τιμή Νομίσματος